Galerie

Foto z výstavby - květen 2020

Všechny bytové domy jsou stavebně uzavřeny a na venkovní ploše areálu probíhá výstavba inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch.

V domě C3 jsou v současné době dokončovány vzorové byty a příprava na realizaci fasádní omítky.

Budova C2 je rovněž již osazena okny, probíhá montáž sádrokartonových konstrukcí, rozvody elektroinstalace, zdravotechniky, topení a střešní krytiny. Dále byla dokončena hrubá stavba domu C1, probíhají vyzdívky vnitřních příček, montáže sádrokartonových podkonstrukcí a střešní krytiny.

IMG_0295.JPG IMG_0295.JPG

NAHORU

Bytový dům Šibeník / Galerie